Σημαντική πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης - ITV Ειδήσεις 12/03/2022 (video)