Περιβάλλον - Κυνήγι, Μύθοι κ' Αλήθειες - ITV 24/01/2020 (full episode)