Περιβάλλον - Κυνήγι, Μύθοι κ' Αλήθειες - ITV 31/01/2020 (full episode)